Located at the foot of Mount Makiling and adjacent to the scenic  Laguna de bay , Heavenly Fresh  is just a short 45 minute-drive from Manila via South Luzon Expressway.


Heavenly Fresh

B6 L6 Calachuchi St. Solemar del pansol subdivision, Calamba Laguna
Solemar is on the left side after bato bato across Atoy's porkchop one block away from Calamba Christian Church (Fellowship) (on left side)
Before Max Restaurant (Paglumampas kayo ng Max, u-turn na kayo:D)
Yung Solemar may arko. Kaso nawala na yung S kaya ang mababasa niyo na lang OLEMAR.... :D
May banner ng Villa Tagumpay sa opening ng Solemar.